E-DNRS Department of National and Regional Security

Магистърски програми в катедра „Национална и регионална сигурност“ – януарски прием 2024 г.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ напомня, че наближава крайният срок за подаване на документи по електронен път за януарския прием в ръководени от нея магистърски...

Връчване на дипломите на студентите от Катедра „Национална и Регионална Сигурност“ за 2023 година

Катедра „Национална и Регионална Сигурност“ с гордост обявява тържествена церемония по връчването на дипломите на всички нейни дипломирали се през 2023 година студенти от ОКС...

Конкурс за докторантура за учебната 2023/ 2024 г.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ кани всички, проявяващи интерес към научно професионално развитие да станат част от докторската програма по „Икономика и управление...

Първа среща на състава на катедрата с първокурсниците от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

По случай откриването на новата академична 2023/ 2024 година, съставът на катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещна със своите студенти, избрали да изучават специалност...

Допълнителен прием в ОКС „Магистър“

От 14 септември 2023 г. започна подаване на документи за допълнителен прием в ОКС „Магистър“ за учебната 2023/ 2024 година. Напомняме, че катедра „Национална и...

Провеждане на държавни изпити за бакалаври и дипломни защити на магистри през месец октомври 2023

За студенти от ОКС „Бакалавър“ на КНРС: Втората сесия на държавният изпит през 2023 година за студентите от ОКС „Бакалавър“ на катедра „Национална и Регионална...

Магистърски прием 2023/ 2024

В обучението в магистърските си програми, катедра „Национална и регионална сигурност“ залага на съвременни методи на преподаване, предоставящи на студентите висококачествени теоретични знания и практически...