E-DNRS Department of National and Regional Security

Магистърски прием 2022/ 2023

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ осъществява своето обучение съобразно съвременните методи на преподаване, предоставящи едновременно висококачествени знания и практически умения, както и осигуряващи...

Защити на магистърски тези – 27.09.2022г.

На 27.09.2022 г. от 10:00 часа в учебна зала 1119 (Корпус „И“) ще се проведат защити на магистърски тези за студентите от ОКС „Магистър“. Студентите...

Изследване на тема “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии” бе представено пред представители на BESCO 

На 30.06.2022 г. в Малка конферентна зала на УНСС, след двумесечна работа по заданието “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии”, студентите...

Организирано посещение в ДП „РАО“, Нови хан

Студенти от магистърската програма по “Икономика на отбранат и сигурността” със специализация “Ядрена сигурност“ бяха на посещение в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Нови хан. Домакин...

Кръгла маса „Съвременни проблеми на сигурността“

Катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на Кръгла маса на тема „Съвременни проблеми на сигурността“. Събитието е организирано под...

Кандидатстудентска кампания 2022

Екип от катедра „Национална и регионална сигурност“ осъществи посещение в ПГПЧЕ „Алеко Константив“ – гр. Правец и ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – гр....

Проведе се кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)“

На 11.04.2022 в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)“. Събитието...