E-DNRS Department of National and Regional Security

Тържествена церемония по връчването на дипломи и отбелязването на 80-годишния юбилей на проф. д-р Тилчо Иванов

На 30 септември 2022 г. в аула „Максима“, УНСС се проведе тържествена церемония по връчването на дипломите на успешно завършилите випускници през 2022 г. от...

Връчване на дипломи 30 септември 2022

Катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да покани на официална церемония по връчване на дипломи, своите успешно завършили студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС...

Защити на магистърски тези – списък със студенти и научни ръководители – 27.09.2022

СПИСЪК – МАГИСТРИ – 27.09.2022 № име и фамилия факултетен номер тема научен ръководител Радолина Тодорова Тодорова 2120278 „Противеодействие на киберпрестъпността в Република България” доц....

Магистърски прием 2022/ 2023

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ осъществява своето обучение съобразно съвременните методи на преподаване, предоставящи едновременно висококачествени знания и практически умения, както и осигуряващи...

Защити на магистърски тези – 27.09.2022г.

На 27.09.2022 г. от 10:00 часа в учебна зала 2119 (Корпус „И“) ще се проведат защити на магистърски тези за студентите от ОКС „Магистър“. Студентите...

Изследване на тема “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии” бе представено пред представители на BESCO 

На 30.06.2022 г. в Малка конферентна зала на УНСС, след двумесечна работа по заданието “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии”, студентите...

Организирано посещение в ДП „РАО“, Нови хан

Студенти от магистърската програма по “Икономика на отбранат и сигурността” със специализация “Ядрена сигурност“ бяха на посещение в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Нови хан. Домакин...