Защитен: Управление на отбранителните ресурси, ИОС, професионален бакалавър