Групови научни ръководители

Решение на катедра „Национална и регионална сигурност“ за определяне на групови научни ръководители на специалностите от ОКС „Магистър“.

Важно– при подаване на молби за дипломни работи темите се съгласуват с конкретния групов научен ръководител до 20 декември.

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, 2 семестъра (прием септември 2018 г.) – научен ръководител гл. ас. д-р Екатерина Богомилова

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“, 2 семестъра (прием януари 2018 г.) – научен ръководител доц. д-р Нончо Димитров

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“, 2 семестъра (прием септември 2018 г.) – научен ръководител гл. ас. д-р Юри Ценков

Специалност „Икономика на вътрешния ред“, 2 семестъра (прием септември 2018 г.) – научен ръководител доц. д-р Нончо Димитров

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, 4 семестъра (прием септември 2017 г.) – научен ръководител проф. д-р Димитър Димитров

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, 3 семестъра (прием септември 2018 г.) – научен ръководител проф. д-р Димитър Димитров