Професионални празници свързани със сигурността – България

Януари
12 Януари – Ден на военното разузнаване. На 12 януари 1908 г. с указ 190 на княз Фердинанд I (стар стил 31 декември 1907 г.) Информационното бюро към Щаба на войската се преобразува в Разузнавателна секция, като специализирано звено за управление на военното разузнаване – рождена дата на българското стратегическо разузнаване. От 10 август 1999 г. е Главна дирекция „Военна информация“, а от 1 януари 2000 г. – Служба „Военна информация“.
14 ЯнуариПрофесионален празник на войските на Министерство на транспорта – Ден за железничаря. През 1888 г. с Указ 4 княз Фердинанд I в Русе е създадено първото военизирано железопътно подразделение в Българската армия – Железопътна рота към пионерния полк в Русе. С това се поставя началото на обособен род транспортни войски, които преминават през различни етапи на развитие. Празникът е обявен с Решение на Министерския съвет от 6 януари 1994 г. като празник на войските на Министерството на транспорта. От 2002 г. денят е обявен за професионален празник празник на ДП „ТСВ“.
29 Януари – Професионален празник на работещите в затворите. Професионален празник на работещите в системата на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. Обявен е с Решение 862/15 декември 2006 г. на Министерския съвет.

Февруари
14 Февруари – Ден на лозаря – Трифон Зарезан. След въвеждането на Григорианския календар от Българската православна църква – датите на църковните празници се изместват, но народната памет продължава да почита Денят на лозаря – на 14 февруари, въпреки че Свети мъченик Трифон се отбелязва на 1 февруари.

Март
1 март – Ден на логистиката на Българската армия. Определен е със заповед на министъра на отбраната от 23 януари 2001 г. Чества се от управление „Материално-техническо и медицинско осигуряване“ към Генералния щаб (ГЩ) на Българската армия (БА), което е наследник на Тила на армията. През 1997 г. се изгражда единно логистично сигуряване на БА, когато съединенията, частите и учрежденията за специално-техническо, техническо и тилово осигуряване и отделите за координиране на всички дейности и транспортно осигуряване се сливат в управление „Материално-техническо осигуряване“. От 1995 до 2000 г. денят се празнува на 21 ноември като Ден на тиловите органи и служители. През 2000 г. управлението се слива с медицинските органи и се създава Главно управление „Материално-техническо и медицинско осигуряне“ и командване на материално-техническо осигуряване на ГЩ на БА. За първи път като Ден на органите за логистично осигуряване на Българската армия се отбелязва през 2001 г.
11 Март – Ден на ракетните войски и артилерията на Българската армия. Определен е за професионален празник на ракетните войски и артилерията със заповед на министъра на отбраната от 7 май 1992 г. Свързан е с участието на българската артилерия в решителната атака за превземането на Одринската крепост през Балканската война /1912 -1913/.
18 Март – Ден на радиотехническите войски. Празникът се отбелязва за първи път през 1993 г. На този ден през 1952 г. със Заповед 108 на Mинистъра на народната отбрана се реорганизира съществуващата тогава Служба за въздушно предупреждение и се създава първата в страната радиотехническа част.
26 Март – Професионален празник на командване „Оперативни сили“. На 26 март (13 март ст. ст.) 1913 г. по време на Балканската война (1912-1913) обявената за непревзимаема Одринска крепост е овладяна от Втора българска армия. Смята се за най-грандиозна победа на българската войска в най-новата история на България.
28 Март – Ден на пострадалите при изпълнение на служебни задължения.
29 Март – Ден на военноинвалидите. На 29 март 1915 г. е учреден Съюз на военните инвалиди и пострадалите от войните в България. Правоприемник е на дружествата „Военноинвалид“, създадени през 1912-1913 г. На 1 декември 1950 г. прекратява дейността си с решение на Политбюро на ЦК на БКП.На 26 юни 1990 г. е възстановен под името Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време. На 17 март 2005 г. 39-ото Народно събрание приема Закон за военноинвалидите и военнопострадалите. На 30 март 2005 г. на 30-я конгрес на организацията се преименува в Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите. С Решение на Министерски съвет от 19 януари 2006 г. организацията е призната за представителна на национално равнище.До 2005 г. се отбелязва като Ден на военноинвалидите и пострадалите в изпълнение на воинските си конституционни задължения.

Април
4 април – Почита се паметта на Свети Исидор – покровителят на интернет. Свети Исидор Севилски (560 – умира на 4 април 636 г.). Архиепископ е на Севиля над 30 години и се смята за един от най-великите учени от времето на ранното Средновековие. Всички исторически сведения за Испания, написани по време на Средновековието се основават, именно на неговите трудове. Свети Исидор се счита за покровител на ученици и студенти, а от 2003 г. папа Йоан Павел II официално го нарича: „Св. Исидор – покровител на компютърните потребители и интернет. Католическата църква го избира за покровител на интернет, заради факта, че World Wide Web е огромна съкровищница на човешкото познание, а той е автор на първия енциклопедия в човешката история. На 4 април празнуват своя професионален празник уеб девелопъри и разработчици. Този празник се отбелязва все още е неофициално, но всяка година става все по-популярен. Датата на деня създава асоциация за „404“ и допълнително съдейства за популяризирането на идеята – интернет професионалистите да празнува всяка година на днешния ден.
21 Април – Професионален празник на военното контраразузнаване. Със заповед на началник-щаба на Българската войска от 21 април 1915 г. Военното контраразузнаване се обособява като самостоятелно звено. Празникът е обявен през 1996 г.
27 Aприл 1990 г. Създадена е специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ (до 1997 г. специалност „Икономика и управление на отбранителния комплекс“).

Май
6 Май – Гергьовден Ден на овчари, пастири, млекари, военни.
21 Mай – Празник на УНСС
23 Май – Професионален празник на Националната разузнавателна служба. Обявен със заповед на директора на Националната разузнавателна служба от 2006 г. Денят е годишнината от създаването на Българското външнополитическо разузнаване.
24 Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – учители, учени, просветни дейци, културни дейци.
29 Май 1990 г. Създадена е катедра „Национална и регионална сигурност“ (до 1992 г. катедра „Икономика и управление на отбранителния комплекс“).
31 Май – Професионален празник на военните духови оркестри. На този ден е създаден първият военен духов оркестър в България. Денят на военните духови оркестри е обявен със заповед на министъра на отбраната на 31 май 2001 г.

Юни
11 Юни – Професионален празник на икономистите в България. Обявен с Решение на Министерския съвет от 28 април 2005 г. по повод 110 г. от създаването през 1895 г. на първото българско икономическо дружество в България, преименувано през 1990 г. в Съюз на икономистите в България.
19 Юни – Професионален празник на Войските за ядрена, химическа и биологическа защита. На този ден със заповед 279 от 19 юни 1918 г. на военното ведомство се разкрива първият щат за военен химик (с чин капитан) и един чиновник за поръчки. Това се счита за начало на създаването на Химическите войски в България, които през септември 1997 г. са преобразувани във Войски за ядрена, химическа и биологическа защита и екология.
22 Юни – Ден на енергетика. Отбелязва се на предпоследния неделен ден от месец юни с Решение 231 на Министерския съвет от 23 май 1967 г. Първото тържествено честване е на 16 юни 1967 г. в София.

Юли
5 Юли – Професионален празник на служителите на МВР. На 5 юли се отбелязва професионалния празник на Министерството на вътрешните работи. Обявен е с Решение 79 на Министерския съвет от 28 февруари 1992 г.
12 Юли – Професионален празник на националната гвардейска част. Определен е с Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част, приет с Постановление на Министерския съвет 124 от 14 май 2001 г.
18 Юли – Ден на гражданската защита. Професионален празник на служителите от Гражданската отбрана. Обявен с решение 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г. На 18 юли 1936 г. цар Борис Трети издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България. С това се поставя началото на дейността по защита на населението, материалните и културните ценности в България.
19 Юли – Ден на Българската дипломатическа служба. Утвърден с резолюция на министъра на външните работи от 21 юли 1999 г. Денят се свързва с Указа на Княз Александър първи от 19 юли 1879 г., с който се назначават първите български дипломатически представители в чужбина
26 Юли – Професионален празник на Жандармерията. Службата отбелязва годишнината от създаването си, с указ на княз Александър Батенберг от 26 юли 1881 г. е приет Привременен устав за устройството на жандармерията.

Август
1 Август – Ден на градинаря.
6 Август – Професионален празник на „Съюз на ловците и риболовците в България“
Официален празник на национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и годишнина от учредяването на сдружението като Централно ловно дружество „Сокол“ (1898).
9 Август – Професионален празник на Военноморските сили на България.
15 август Ден на медиците, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Идеята за отбелязването е на национален алианс „Живот за България“ и вестник „Български лекар“.За първи път дата е отбеляза на през 2005 г. Инициативата е подкрепена от всички лечебни заведения в България. На 15 август през 1963 г. от тежко изгаряне, след като спасява пътници от пламнал автобус, умира д-р Стефан Черкезов.

Септември
13 Септември – 2012, Четвъртък, Днес е денят на програмиста.Празникът на програмистите се отбелязва на 256-тия ден от годината… защото 256 (256 = 28) е броят числа, които могат да се изразят с помощта един байт (8 бита).

12 Септември – Празник на българските инженерни войски. Обявен със заповед 149/10 септември 1991 г. на министъра на отбраната. На 13 септември 1878 г. с Приказ N 11 се обявява създаването на първата българска строева сапьорна рота.
14 Септември – Празник на в. „Българска армия“. На този ден през 1944 г. излиза първият брой на тогавашния вестник „Народна войска“ (Всекидневен вестник за войската и народа“), преименуван през 1952 г. на „Народна армия“, чийто приемник е днешния в. „Българска армия“, който също е „Вестник за войската и народа“.
25 Септември – Професионален празник на Свързочните войски. Обявен е със заповед на министъра на отбраната през 1998 г.

Октомври
12 Октомври – Ден на Българската Академия на Науките. Създава се като Българско книжовно дружество (БКД) от Общо събрание, проведено на 12 октомври 1869 г. (26 до 30 септември ст. ст.) в гр. Браила, Румъния. С решение на Общото събрание от ноември 1878 г. седалището на дружеството е преместено в София.
16 Октомври – Професионален празник на авиацията и българските ВВС. Отбелязва се като празник с Разпореждане 400 на Министерския съвет от 1 юни 1963 г.
На 16 октомври през 1912 г. по време на Балканската война (1912-1913 е осъществен първият в света полет на самолет в реални бойни условия. Самолет „Албатрос“, управляван от поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев извършва разузнавателна дейност. Полетът завършва с хвърляне на две гранати над гара Караагач край Одрин.
18 Октомври – Ден на парашутиста.
26 Октомври – Професионален празник на строителя. По традиция Димитровден се чества като празник на строителите. Отбелязването му е възобновено с решение на Министерския съвет 1133 от 17 октомври 1996 г.

Ноември
1 ноември – Ден на народните будители – общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух.
8 Ноември – Професионален празник на полицията. За първи път празникът на българската полиция се чества на 21 ноември 1924 г. (ст. стил Св. Архангел Михаил). Прекъснат е след 1943 г. По предложение на Националния полицейски синдикат през 1994 г. църковният празник Архангеловден е обявен за празник на Националната полиция. С Решение 38 на Министерски съвет от 29 януари 1999 г. е обявен за Професионален празник на служителите от Национална служба „Полиция“ на МВР.
8 Ноември – Ден на касапите и колбасарите.
11 ноемвриПразник на охранителя и частната охранителна дейност. (Обявен с Решение 50/4 февруари 2010 г. на Министерски съвет)
18 Ноември – Ден на оръжейника в Българската армия. Чества се със заповед на министъра на отбраната от 18 ноември 1968 г.
19 Ноември – Професионален празник на Сухопътните войски на Българската армия. Определен е с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. по повод блестящата победа на младата българска войска при Сливница на 19 ноември 1885 г. по време на Сръбско-българската война.

Декември
6 Декември – Ден на рибари, търговци и банкери. Никулден. Според легендата свети Никола, освен покровител на рибарите и мореплавателите, е покровител и на банкерите. Преди да го канонизират за светец той бил лихвар, който помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството си. Но гледал тези, на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието казва, че свети Никола незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие. След 44-годишно прекъсване през 1992 г. Асоциацията на търговските банки и Българската народна банка възстановяват традицията църковният празник Никулден да се отбелязва и като празник на банките и банкерите.
8 Декември – Ден на студентите.
22 Декември – Професионален празник на национална служба „Гранична полиция“. На 22 декември 1887 г. в бр. 145 на „Държавен вестник“ е обнародван първият Закон за пограничната стража, приет от 5-ото Народното събрание по предложение на министър-председателя Стефан Стамболов. С него охраната на държавната граница се възлага на Министерство на вътрешните работи.
27 Декември – Ден на Военнотопографската служба на Българската армия. На този ден през 1891 г. с княжески указ 170 е създадено Топографско отделение при Генералния щаб на Българската армия. Поставя се началото на Военнотопографската служба. Денят е обявен със Заповед 194 от 18 ноември 1991 г. на министъра на отбраната.