Защитен: Управление на риска – ИОС 2 семестъра, ИОС 4 семестъра