Защитен: Управление на отбранителните ресурси, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, 3 семестъра