Контакти

 
За справки и информация:
факс: (02) 8195 272
Ръководител на катедра: (02) 8195 498,
Научен секретар: (02) 8195 298
Технически сътрудник: (02) 8195 298
Преподаватели: (02) 8195 688, (02) 8195 239, (02) 8195 272
Пощенски адрес: 1700 София, 
 Студентски град „Хр. Ботев“ , УНСС
е-mail: dnrs@unwe.bg