Контакти

 
За справки и информация:
факс (02) 8195 272
Ръководител катедра (02) 8195 498,
Научен секретар (02) 8195 298
Технически сътрудник (02) 8195 298
Преподаватели (02) 8195 688, (02) 8195 239, (02) 8195 272
пощенски адрес: 1700 София, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС
E-mail: dnrs@unwe.bg