Магистърски програми

Управление на киберсигурността, 2 семестъра

Специалност „Управление на киберсигурността“ е най-новата магистърска програма на катедра „Национална и регионална сигурност”. Програмата е със срок на обучение 2 семестъра, платена форма.  МОГАТ...

Икономика на вътрешния ред, 2 семестъра

Катедра „Национална и регионална сигурност” предлага нова магистърска програма „Икономика на вътрешния ред” със срок на обучение 2 семестъра, платена форма. МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ...

Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра

Катедра „Национална и регионална сигурност“ е водеща катедра за Международната магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски...

Често задавани въпроси

Уважаеми колеги, в този раздел ви предлагаме подбор от често срещани въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от...

Обща информация и контакти

Уважаеми кандидат-студенти, Катедра “Национална и регионална сигурност” е създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността” и през 2015...

Как да кандидатствам

Кандидатстването за обучение в степен „Магистър“ става по общия ред в УНСС. Подават се кандидат-студентски документи по образец, закупуват се от книжарницата на УНСС. В...

Икономика на отбраната и сигурността, 2 семестъра

В „Икономика на отбраната и сигурността“, редовно обучение, 2 семестъра, държавна поръчка, могат да кандидатстват завършили студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от всички специалности на...

Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Корпоративна сигурност”, 2 семестъра

В магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, платена форма,  МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ...