Предаване на дипломни работи

Дипломната работа, подписана от научния ръководител, се предава в един екземпляр на хартия  в каб. 5027 и се изпраща се на електронен адрес: dnrs@e-dnrs.org.

Към дипломната работа се прилага декларация за авторство. Декларацията можете да намерите тук.