Предложения за сътрудничество

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици на катедра „Национална и регионална сигурност“

През изминалите години с общи усилия катедрата завоюва своето място на пазара на образователни услуги и научни изследвания в областта на икономиката на отбраната и сигурността, корпоративната сигурност, конфликтологията, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма, трафика на хора и управлението на кризи.

За да бъдем по -ефективни в изпълнението на нашата мисия и  за да поддържаме високо реномето на катедрата и нашите възпитаници, ние сме отворени за съвместни действия и инициативи, които ще повишат качеството на обучението – по отношение на съвместни проекти, студентски стажове, дискусии, публични лекции, осигуряване на работа на завършващите обучение млади специалисти, осигуряване на стипендии, техническа и финансова помощ при осъществяване на обучението.

Вашата помощ е ценна за нас.

Очакваме вашите запитвания и предложения за съвместна работа на адреса на катедрата

dnrs@unwe.bg