Заявяване на тема

Процеса на дипломиране започва със заявяването на желаната тема за разработване на дипломна работа.

Заявяването става чрез зявление по образец, която можете да намерите тук.

Молбата се подава в определените от Катедрата срокове, като предварително се съгласува с преподавател от Катедрата.