E-DNRS

Finishing the Diploma Ceremony

„Икономика на отбраната и сигурността“ е най-желаната специалност

Станаха ясни резултатите от класирането по специалности след 2-ри курс на база брой студенти, посочили дадена специалност като първо желание. „Икономика на отбраната и сигурността“...

ios_obuchenie

Публикация по случай 25 години катедра „Национална и регионална сигурност“

Излезе от печат сборникът с доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност“ и специалност „Икономика на отбраната и...

Дипломиране на магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „корпоративна сигурност”, 2 семестъра, прием януари 2016 г.

Във връзка с дипломирането си през м. март 2017 г. студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, 2 сем., прием...

14522215_601951536642975_1790448570_o

Представяне на международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ на Генералната конференция на МААЕ във Виена

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев задно с проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на нашата катедра, представиха на 27...

Нов прием на докторанти

Уважаеми колеги, Катедра “Национална и регионална сигурност”е обявила четири докторантски места по Икономика и управление (отбрана и сигурност), две в редовна и две в задочна...

_DSC0371

Информационен ден по Euratom

В голямата конферентна зала на университета се проведе „Информационен ден по Euroatom“. Събитието бе организирано от УНСС, съвместно с Европейската комисия, Euratom,  Министерството на външните работи...