E-DNRS

Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти

Международната научна конференция за студенти и докторанти е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Шестата международна научна конференция...

На вниманието на студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“ с първа дата на дипломиране – м. март, 2017 г.

Крайният срок за подаване на молби със заявяването на желаната тема за разработване на дипломна работа е до 01.12.2016 г. Заявяването става чрез молба по...

Finishing the Diploma Ceremony

„Икономика на отбраната и сигурността“ е най-желаната специалност

Станаха ясни резултатите от класирането по специалности след 2-ри курс на база брой студенти, посочили дадена специалност като първо желание. „Икономика на отбраната и сигурността“...

ios_obuchenie

Публикация по случай 25 години катедра „Национална и регионална сигурност“

Излезе от печат сборникът с доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност“ и специалност „Икономика на отбраната и...