E-DNRS

dsc_0171

УНСС и катедра „Национална и регионална сигурност“ домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“

Kатедра „Национална и регионална сигурност“ беше домакин на среща на Мисията по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), във връзка...

????????????????????????????????????

Кръгла маса на тема „Обществени медии и публични финанси. Казусът „БНР и Музикаутор“

Широк дебат по темата „Обществени медии и публични финанси. Казусът „БНР и Музикаутор“ очерта реалното състояние и адекватните решения на кръгла маса, която се проведе...

Покана за научно-практическа конференция – „Дигитални измами и киберсигурност“ 17 май 2017 г.

Финансово-счетоводен факултет на УНСС съвместно с – катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ на УНСС, катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС, Юридически факултет на...

20170224_093402

Посещение на проф. д-р Димитър Димитров в Испра, Италия

На 23.02.2017г. проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ посети Съвместния научноизследователски център (The Joint...

l4

Публична лекция на тема „Управление на сигурността в София Логистикс“

На 28.02.2017 г. в семинарните занятия по дисциплина „Управление на сигурността” на специалност „Стопанска логистика” се проведе публична лекция, с цел запознаването на студентите с...