E-DNRS Blog

Преподаватели от УНСС организираха дискусия и пилотни обучения за експерти на тема борбата с незаконната търговия

В периода 27-29 май 2019 г. в УНСС се проведе Кръгла маса и обучение за експерти на тема борбата с контрабандата и фалшификацията на тютюневи...

Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” и представяне на обучителни материали, предназначени за експерти от публичния сектор

НАЧАЛО:понеделник, 27 май 2019 14:00 МЯСТО: Малка конферентна зала Катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в кръгла маса...

Студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със сертификати от семинар на тема „Професиите на бъдещето”

На 16.05.2019 г.  третокурсници от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” взеха участие в семинар, посветен на професиите на бъдещето. Той бе организиран от катедра...

Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“

На 7-ми май 2019 г. се проведе публична лекция на тема: „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“. Публичната лекция на доц. д-р Диана Ковачева,...

Защита на магистърски тези за студентите със специализация „Ядрена сигурност“

На 02.07.2019г.(вторник) ще се проведе Защита на магистърски тези за студентите обучаващи се в международната магистърска програма на „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация...

Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

На 16-ти април 2019 г. се проведе Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Конференцията е фокусирана върху проблемите на...