–––––––––––

–––––––––––

Архив

ВАЖНО!!!!!

Уважаеми колеги,

На 02. 07. 2015 г. ( четвъртък ) от 9.00 ч. ще се проведе държавният изпит за завършилите бакалавърско обучение на специалност “Икономика на отбраната и сигурността”. Правилата за провеждане на изпита могат да бъдат намерени в Още …

Нова публикация на катедра „Национална и регионална сигурност”

DOC005-page-001

Преди дни излезе от печат сборникът с доклади от юбилейната научна конференция на тема „Десет години от приемането на Р България в НАТО”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността Още …

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

unnamed

На 16.03.2015г., в зала “Тържествена” на УНСС, се проведе публична лекция на тема: “Оперативно – издирвателна  дейност на ГД  “Гранична полиция””. Лекцията е организирана от Катедра “Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността. Още …

Покана за публична лекция на г-н Мавер Диков

scan0007a

На 16.03. г-н Мавер Диков – зам.-директор на ГД „Гранична полиция” ще изнесе публична лекция на тема „Оперативно-издирвателна дейност на ГД ”Гранична полиция””. Лекцията е организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната Още …

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

scan0007a

Държавният изпит на бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, семестриално завършили през летния семестър на уч. 2013/2014 г. или предходни години и отложили дипломирането си, ще се състои на 24 март 2015 г. от 9.00 ч. в Още …

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

scan0007a

Защитата на магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Корпоративна сигурност“, прием януари 2014 г. и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, срок на обучение 3 сем., прием септември 2013 г. ще се проведе на 24 март Още …

Ректорът на УНСС представи в МААЕ магистърската програма „Ядрена сигурност“

Проф. Стати Статев (вляво) по време на срещата

Проф. Стати Статев (вляво) по време на срещата

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев взе участие в срещата на Работната група на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN – International Nuclear Security Education Network), която Още …

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА МАГИСТРИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА”, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ”, ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

scan0007a

Във връзка с дипломирането си през м. юли 2015 г. студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, прием септември 2014 г., трябва да подадат молба за назначаване на научен ръководител. Образец на молбата може Още …

Посещение в Центъра за изследване на демокрацията

Adela1

В края на месец февруари студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, 3 курс, посетиха Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Целта на посещението, проведено в рамките на дисциплината „Мениджмънт на отбраната и сигурността”, бе те да се Още …

Публична лекция “Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността

image

Катедра “Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността организираха публична лекция на тема: “Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността. Събитието се проведе в зала “Тържествена” на УНСС и е продължение Още …