E-DNRS

20170222_091132

Информационна среща „Превенция и противодействие на тероризма“

На 22.02.2017г. в семинарните занятия по  дисциплина „Управление на сигурността“, изучавана от студенти в 3-ти курс в специалност“Икономика на отбраната и сигурността“  се проведе информационна...

image-0-02-05-b71ea508fc35b1ea61d549b103344356f3d4bb7135537edb8700797462c130ec-v

Участие на студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в конференция

Катедра “Национална и регионална сигурност“ ежедневно осигурява възможности за придобиване на професионални умения и компетентности на своите студенти. На 17.02.2017г. в Търговски център “Европа” в...

img_0049

Участие на проф. д-р Димитър Димитров в образователна програма по физическа и ядрена сигурност в Украйна

От 30 януари до 3 февруари 2017г.  в Киев, Украйна бе проведена Образователна програма по физическа и ядрена сигурност: „Практики и препоръки на Международната агенция...

pavlov

Успешна защита на дисертационен труд в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 13 декември 2016 г. в УНСС се проведе публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“ ( Отбрана...

DSC03292-11

Прием за магистри през месец януари 2017 г. по специалност “Икономика на отбраната и сигурността”, специализация “Корпоративна сигурност”

С решение на Академичния съвет на УНСС през м. януари 2017 г. е обявен нов прием за магистри в нашата катедра, специалност „Икономика на отбраната...