E-DNRS

Нов прием на докторанти

Уважаеми колеги, Катедра “Национална и регионална сигурност”е обявила четири докторантски места по Икономика и управление (отбрана и сигурност), две в редовна и две в задочна...

_DSC0371

Информационен ден по Euratom

В голямата конферентна зала на университета се проведе „Информационен ден по Euroatom“. Събитието бе организирано от УНСС, съвместно с Европейската комисия, Euratom,  Министерството на външните работи...

_DSC0503

Международна ядрена конференция „Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“

Катедра „Национална и регионална сигурост“ на УНСС взе участие в Традиционната международна ядрена конференция „ Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“...