E-DNRS Blog

Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

На 16-ти април 2019 г. се проведе Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Конференцията е фокусирана върху проблемите на...

Семинар в Троян

На 6 април в град Троян бе проведен семинар на Българската асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС). От страна на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС...

Публична лекция на Чарлина Вичева, Зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК

На 01 април 2019г. се състоя публична лекция на Чарлина Вичева, Заместник генерален директор на Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия на тема „Отново...

Участие на проф. д-р Димитър Димитров и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова в годишната конференция на Мрежата от центрове за обучение и подкрепа в областта на ядрената сигурност

Проф. д-р Димитър Димитров, Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова участваха...

Студенти от специалност „ИОС” на УНСС взеха участие в кръгла маса, организирана от Народното събрание

На 15 март 2019 г. група четвъртокурсници и третокусрсници от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в кръгла маса на тема „Бъдещето на НАТО:...

Подаване на молби за дипломни работи

Във връзка със своето дипломиране студентите от ОКС „Магистър“, специалност “Икономика на отбраната и сигурността“,  “Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и ...