E-DNRS Blog

Студентска конференция на тема „Предизвикателства пред политиките за сигурност на държавите през XXI век”

На 25 ноември се проведе втората студентска конференция „Предизвикателства пред политиките за сигурност на държавите през XXI век“. В нея взеха участие четвъртокурсниците от специалност „Икономика на...

Нов прием на докторанти

Уважаеми колеги,Катедра “Национална и регионална сигурност”е обявила четири докторантски места по Икономика и управление (отбрана и сигурност), две в редовна и две в задочна форма...