30 години катедра „Национална и регионална сигурност“

На 27-и април преди 30 години бе създадена катедра „Национална и регионална сигурност“. До днес тя е водеща в обучението на кадри по Икономика на отбраната и сигурността и вече три десетилетия подготвя млади специалисти за работа в сектора за сигурност.

Поради противоепидемичните мерки не успяхме да осъществим планираното тържествено събрание, но за да отбележим този значим юбилей, сме подготвили кратко видео, под формата на презентация, отразяващо нашия напредък и постижения от последните 5 години, когато чествахме 25-годишнината на катедрата.

Надяваме се, че много скоро ще можем да отпразнуваме и този значим юбилей заедно