ВАЖНО! Отлага се връчването на дипломи

Във връзка със създалата се ситуация с пандемията COVID-19, Заповедта на министъра на здравеопазването от 27.10.2020 и във връзка със Заповед на ректора на УНСС относно организация на учебния процес и противоепидемичните мерки от 28.10.2020г., се отлагат всички присъствени събития на територията на университета и в тази връзка планираното за 16.11.2020г. връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри на катедрата, също се отлага.

Дипломите можете да получите на място в сектор „Бакалаври“ при Катрин Вангелова и сектор „Магистри“ при Даниела Илиева.