Публична лекция на тема „Киберсигурност: съвременни тенденции, превенция и устойчивост на управлението“

На 27.10.2020 г. в онлайн формат се проведе публична лекция на тема „Киберсигурност: съвременни тенденции, превенция и устойчивост на управлението“ пред студентите от специалност „Управление на киберсигурността“ – 1 сем.

Гост-лекторът доц. Николай Стоянов, IT специалист и експерт по киберсигурност, както и заместник директор на „Института по отбрана“ и председател на Панел „Информационни системи и технологии“ на NATO, фокусира вниманието върху темите за превенция и защита срещу киберпрестъпност, както и върху глобалната роля на новите технологии.

По време на проведената дискусия пък бе засегнат и въпросът за професиите на бъдещето, породени от трансформацията на технологиите и все по-широките възможности, които те предлагат.