Национални празници на страните-членки на НАТО

Албания

28 ноември

Ден на Знамето

Белгия

21 юли

Национален празник

България

3 март

Национален празник

Великобритания

11 юни

Национален празник – рожден ден на Н.В. кралица Елизабет ІІ (20 юни)

Германия

3 октомври

Ден на германското единство

Гърция

25 март

Ден на независимостта

Дания

5 юни

Ден на конституцията

Естония

24 февруари

Ден на независимостта

Исландия

17 юни

Ден на независимостта

Испания

12 октомври

Ден на Републиката

Италия

2 юни

Провъзгласяване на Републиката

Канада

1 юли

Ден на Канада

Латвия

18 ноември

Ден на независимостта

Литва

16 февруари

Ден на независимостта

Люксембург

23 юни

Рожден ден на Великия херцог

Норвегия

17 май

Ден на конституцията

Полша

3 май; 11 ноември

Ден на конституцията; Ден на независимостта

Португалия

10 юни

Ден на Португалия

Румъния

1 декември

Ден на обединението

САЩ

4 юли

Ден на независимостта и конституцията

Словакия

29 август; 1 септември

Ден на независимостта и на държавата; Ден на обединението

Словения

25 юни

Ден на независимостта

Турция

29 октомври

Ден на Републиката и революцията

Унгария

23 октомври

Национален празник

Франция

14 юли

Годишнина от превземането на Бастилията

Холандия

30 април

Ден на кралицата

Хърватска

30 май

Ден на Републиката, Ден на държавността

Чешка Република

28 октомври

Ден на възстановената независимост