Магистри

Правила за дипломиране (пълен вариант)

Правила за дипломиране (съкратен вариант)

График на дейностите по дипломиране 

Бланка за рецензия BG

Бланка за рецензия ENG