Научни прояви

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ
КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

 1. Conference on East-West Defence and Security Co-operation, 19-21 February 2014, Sofia
 2. Международна конференция „10 години от членството на България в НАТО”, 3-4 април 2014, София
 3. Международна научна конференция – „Глобализъм, регионализъм и сигурност“,  19-21 септември 2013 г., Равда
 4. The International High-Level Sofia Conference on “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Under the Patronage of the President of the Republic of Bulgaria,  The Conference was organized by the University of National and World Economy in cooperation with the Ministry of Defence of Republic of Bulgaria. The event was co-sponsored by NATO Public Diplomacy Division. Among the partners are Institute of Metal Science, Equipment and Technologies – Bulgarian Academy of Sciences and the George C. Marshall Association – Bulgaria. Sofia, 2-3 April 2012
 5. Научно-приложна конференция с международно участие на тема „Икономиката на Родопите -регионални проблеми и перспективи“, под патронажа на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър“, филиал – Смолян и УНСС-София, катедра „Национална и регионална сигурност“, Смолян, 01-02 юни 2012 г.
 6. Кръгла маса на тема „Трафик на хора – предизвикателство пред обществото”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, 17 октомври 2012 г.
 7. Международна научна конференция на тема: „Управление на кризи (Международно коопериране, хуманиртарна помощ и реакции ори кризи“, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, София, 01 декември 2011 г.
 8. Кръгла маса на тема „Политика и стратегия за противодействие на трафика на хора”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, 25.02.2010 г.
 9. Final Conference on International Project SfP-982063 “Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation” funded by NATO Scientific Program “Science for Peace and Security”, Sofia, 11 December 2009
 10. Международна конференция „Инфраструктурна конфликтология и сигурност”, oрганизирана от Българска асоциация на конфликтолозите, Факултет „Икономика на инфраструктурата” (УНСС),  Катедра „Национална и регионална сигурност” (УНСС), Международна академия по информатизация – Българско регионално отделение (МАИ-БРО) и Съюз за стопанска инициатива (ССИ), 21.10.2010 г.
 11. International SfP-982063 Conference on Business and Science for Security and Defence Industrial R&D, Sofia, 14-15 May 2009
 12. International SfP-982063 Conference on Security and Defence R&D management: Policy, Concepts and Models, Varna, 29-31May 2008
 13. Студентска научна конференция „Kонцепции, модели и политики за управление на изследванията и развойната дейност в подкрепа на отбраната”, София, УНСС, Март 2008
 14. International SfP-982063 Conference on Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation , Sofia, 28-29 June 2007
 15. Международна конференция по Икономика на сигурността и отбраната на тема: „Публично-частно партньорство в сектора на сигурността и отбраната – национални практики„, София, Октомври 2006
 16. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Private Financial Initiatives for Armaments Modernization, Sofia, June 2005

 17. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Разходи за отбрана и икономическо развитие“, София, Октомври 2004

 18. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Defense expenditure, Economic Growth and New Security Challenges, Ribaritza, May 2004

 19. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Implementation of a NATO Compatible Defence Resource Management System – Lessons Learned, Borovetz, October 2003

 20. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Strategic Defense Review: Economic Dimensions, Ribaritza,May 2003

 21. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Последици и предизвикателства след срещата в Прага”, София, Октомври 2002

 22. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Defence Acquisition Accountability and Transparency, Ribaritza, May 2002

 23. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Инициативи за прозрачност на ресурсното отбранително планиране и бюджетиране в Югоизточна Европа”, София, 2001

 24. International Workshop on Transparency of Defence Resource’s Planning and Budgeting: National and Euroatlantic Dimensions, Ribaritza, May 2001

 25. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Сигурност на балканите и модернизация на отбранителната политика“, София, Октомври 2000

 26. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Defence policy Modernisation and Security on the Balkans, Ribaritza, May 2000

 27. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Трансформация и интеграция: Политически и икономически аспекти на присъединяването към НАТО“, София, Октомври 1999

 28. International Workshop on Transformation and integration – Political and Economic Aspects of NATO Enlargement. The Bulgarian Approach., Pestera, May 1999

 29. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Балканска сигурност и реформа на въоръжените сили – икономически аспекти„, София, Октомври 1998

 30. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Обща европейска отбрана: икономически аспекти“, София, Октомври 1997

 31. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране“, София, Октомври 1996

 32. Научна конференция „Икономически и правни проблеми на неплатежоспособността на стопанските предприятия“, 1996

 33. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към европейската система за сигурност“,Октомври 1996

 34. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Инициативата “Партньорство за мир” и икономиката на сигурността и отбраната“, Октомври 1995

 35. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема „Икономическо реформиране, интегриране и национална и регионална сигурност“, София, Октомври 1993

 36. Научна конференция по икономика на отбраната и безопасността на тема „Конверсия“, София, ВИИ, 1990