Защитен: Управление на риска в енергетиката, специалност Енергиен бизнес