Категория: Новини и събития

Доц. д-р Ирена Маркова придоби научната степен „доктор на науките“ към катедра „Национална и регионална сигурност“

На 22 май 2023 г. се проведе публична защита за придобиване на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност „Икономика...

Покана за отворена лекция „Летящите роботи (дроновете) – наши бизнес партньори“

Катедра „Национална и регионална сигурност“ желае да Ви отправи отворена покана за откритата лекция „Летящите роботи (дроновете) – наши бизнес партньори„. Тя ще се проведе...

Участниците в семинара в зала "Академична" на УНСС

Семинар по национална научна програма „Сигурност и отбрана“

На 9-и май 2023г. в зала „Факултетна“ на УНСС се проведе първият тематичен семенар по работен пакет 2.2 – Стандарти и иновации на Националната научна...

Посещение на студенти в Националния военноисторически музей

Студенти на катедра „Национална и регионална сигурност“ посетиха Националния военноисторически музей в София. Визитата бе организирана като част от обучението по дисциплината „Маркетинг и търговия...

Информация за провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Държавните изпити за студентите от катедра „Национална и регионална сигурност“ ще се проведат, както следва: За студентите от ОКС „Бакалавър“ Изпитът ще се проведе на...

Катедра „Национална и регионална сигурност“ – правилният избор за Вашето професионално развитие

„Катедра „Национална и регионална сигурност“ провежда обучение в бакалавърска специалност „Икономика на отбраната и сигурността” като работи в тясно сътрудничество с МВР, ДАНС, Министерство на...