Връзка със завършили студенти

Към всички завършили специалност „Икономика и управление на отбранителния комплекс“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и магистърските  и докторски програми към катедра „Национална и регионална сигурност“

Уважаеми колеги,

Надяваме се, че не сте ни забравили. За да поддържаме по-добре връзката между нас и за да бъдете по-добре информирани, можете да изпратите вашите координати на адреса на катедрата dnrs@unwe.bg

с поздрави

проф. д-р Димитър Димитров

Ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“