Автор: Георги Пенчев

Семинар в Троян

На 6 април в град Троян бе проведен семинар на Българската асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС). От страна на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС...

Публична лекция на Зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”

На 11 януари 2019 г. се състоя публична лекция на зам.-министъра на външните работи на Република България – г-н Георг Георгиев. Тя бе организирана по...

Четвъртокурсниците от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” посетиха Народното събрание

На 12 декември 2018 година, група студенти от четвърти курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността” посетиха сградата на Народното събрание на Република България. Посещението,...

Кръгла маса-дискусия по проект „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране”

Екипът на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)” организира Кръгла маса- дискусия, която ще се състои...