Участие в конференцията ICAICTSEE 2020

На 27-28 ноември 2020 се състоя десетата юбилейна международна конференция за Прилагане на информационни и комуникационни технологии и статистика в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2020). Тя беше открита от проф. д-р. Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“, който е нейн организатор и председател.

Встъпително слово произнесоха ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Камелия Стефанова декан на факултета по „Приложна информатика и статистика“.

От катедрата по „Национална и регионална сигурност“ в конференцията взеха участие гл. ас. д-р Недко Тагарев с доклад на тема „Minimum Requirements for IDS Based on “Cost-Benefit” Approach“ и докторант инж. Елица Павлова с доклад „Increasing Cybersecurity in the Process of Digitization in Higher Education Institutions in Bulgaria“.