Посещение в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

На 05.04.2017г. преподаватели, докторанти, студенти от международната магистърска програма по „Ядрена сигурност“ и бакалаври от III и IV курс на специалността „ Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Целта на посещението бе запознаване с функционирането на атомната електроцентрала.

Студентите бяха водени от научния секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ гл.ас.д-р Екатерина Богомилова и придружени от доц.д-р Георги Павлов, доц.д-р Константин Пудин, гл.ас.д-р Недко Тагарев, гл.ас.д-р Теодора Гечкова, д-р Милка Йосифова, докторант Мартин Асенов и докторант Александър Йолов.

Преди да бъде разгледана централата, групата бе запозната с нейната история и беше проведен инструктаж за сигурност и безопасност. Преподавателите и студентите посетиха Машинна зала на Блок 6, където се запознаха с технологията на производство на електроенергия, Централен щит за управление и Учебно-тренировачен център на АЕЦ. Към специалистите от централата бяха отправени множество въпроси свързани със сигурността и нейната работа.