Ръководителят на катедра „Национална и регионална сигурност“ бе избран за ректор на УНСС

На 18.12.2019г., по време на отчетно-изборното Общо събрание на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ бе избран за ректор на УНСС за мандат 2019-2023г.

Проф. Димитров се бори за ректорския пост с още трима достойни кандидати, а именно проф. д-р Валентин Гоев, доц. -д-р Живко Драганов, проф. д-р Симеон Желев. След провеждане на балотаж, проф. Димитров бе избран със 160 от гласовете на Общото събрание.

По време на Общото събрание, проф. Димитров, представи своята концепция и запозна делегатите със своят професионален път и житейска история свързана с университета. По време на своето представяне той подчерта следното: „Надявам се с общи усилия да запазим и подобрим водещата позиция на нашия университет и да се справим със съвременните предизвикателства пред УНСС и пред висшето образование като цяло. Политиката на доходите, развитието на научноизследователската дейност и връзките с бизнеса са само част от областите, в които е необходимо да бъде извършена разумна промяна“.

Още през октомври месец (2019г.) проф. Димитров обяви с официално писмо до всички катедри, решението си да се кандидатира за ректор, като потърси всяка една от тях за мнение, препоръки и дискусия. Той се срещна с десетки преподаватели и служители, за да успее да изготви концепция, отразяваща реалната ситуация в университета и водеща към „разумна промяна“.

След като резултатите бяха обявени, досегашният ректор на УНСС, проф. д.ик.н Стати Статев приветства новия ректор и му пожела както е управлявал катедра „Национална и регионална сигурност“ и факултет „Икономика на инфраструктурата“, двойно по-успешно да управява и УНСС.