Лекция на изпълнителния директор на ТЕРЕМ пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

В същия ден УНСС и „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД подписаха меморандум за сътрудничество.

На 17 април 2024 г. в УНСС Калин Димитров, изпълнителен директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД (ТЕРЕМ), изнесе публична лекция пред студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“. Той представи пред тях дейността на дружество в сектора на отбраната и сигурността, обобщавайки, че в настоящия момент ТЕРЕМ заема водеща позиция във висококачествените ремонти, производството, модернизацията и логистичната поддръжка на техника и въоръжение за отбранителната индустрия. Лекторът отбеляза, че компанията разполага с единствени в страната производствени мощности и квалифициран персонал, които са от съществено значение за постигането на нейните целите.

Преди началото на лекцията, проф. д-р Димитър Димитров, като ректор на УНСС, и Калин Димитров подписаха меморандум за сътрудничество между университета и ТЕРЕМ. Споразумението включва различни аспекти като предоставяне на лектори от страна на дружеството за обучение на студенти от УНСС, организиране на посещения и стажове за студентите в компанията, обмен на информация за добри практики и стандарти, както и сътрудничество в областта на образователната и изследователската дейност в сферата на икономиката на отбраната и сигурността.

Ректорът на УНСС и дългогодишен ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ подчерта важността от изграждането на партньорства с бизнеса и държавната администрация, които създават повече възможности за развитие на студентите.

Именно в тази насока се разви и част от дискусията между гост-лектора Калин Димитров и студентите, като изпълнителният директор на ТЕРЕМ изрази готовността на компанията да помага на същите да развият своите технически и практически умения в сектора чрез предоставянето на възможности за стажове и обучения в различните подразделения на холдинга.

Координатор по изпълнението на рамковото споразумение за сътрудничество от страна на УНСС е проф. д-р Цветан Цветков, преподавател и изследовател в катедра „Национална и регионална сигурност“.

Повече информация за събитието може да намерите тук.

Снимки: УНСС и Васил Павлов