Студенти от катедрата посетиха Народното събрание на Република България

На 11 април 2024 г. студентите от четвърти курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ към катедра „Национална и регионална сигурност“ посетиха сградата на Народното събрание на Република България в рамките на дисциплината ,,Маркетинг и търговия с военна и специална продукция”

Посещението бе организирано от доц. д-р Светослав Спасов, преподавател в катедрата и директор на Център за подкрепа на ядрената сигурност към УНСС. Студентите имаха възможността да обсъдят актуални въпроси от сферата на отбраната и сигурност с народните представители от парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев (председател на комисията), Александър Вълчев и Томислав Дончев.

По време на посещението бяха обсъдени и възможности за партньорства, стажове и професионална реализация на студентите, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми в катедра „Национална и регионална сигурност“. 

В края на визитата доц. Спасов отправи благодарности към народните представители за отделеното време, подчертавайки, че тези срещи със студенти освен много полезни, са и изключително мотивиращи за последните.