Лекция на председателя на ДАТО пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

Лекция пред студентите от специалност „Икономика на отбраната сигурността“ изнесе г-н Бисер Борисов, председател на Държавна агенция „Технически операции“. Гост-лекторът запозна студентите с функциите на агенцията, която е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства (СРС). Представени бяха основните СРС съгласно Закона за СРС, използвани за изготвяне на веществени доказателства, в т.ч. технически средства и конкретните оперативни способи – наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване и проверката на кореспонденцията и компютризираната информация, контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие. Г-н Борисов акцентира върху реда за използване на СРС.

В края на лекцията студентите зададоха и своите въпроси. Част от тях бяха свързани с условията за работа в агенцията и начините за кандидатстване.

Лекцията бе организирана в изпълнение на споразумение за сътрудничество между УНСС и ДАТО, преподписано от ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров и председателя на агенцията г-н Бисер Борисов.

Повече информация за събитието може да намерите тук.

Снимки: УНСС