Катедрата награди най-добре представилите се студенти във втория конкурс за научни есета „Етика, наука, образование“

На 2 април 2024 г. съставът на катедра „Национална и регионална сигурност“, в лицето на ръководителя доц. д-р Нончо Димитров, преподаватели и докторанти, награди най-добре представилите се студенти във втория конкурс за научни есета „Етика, наука, образование“. Конкурсът се организира в рамките на дисциплината „Научна етика“, водена пред студентите от първи курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“.

След внимателно запознаване с есетата и обсъждане журито с председател проф. д-р Цветан Цветков класира общо единадесет разработки, които в най-голяма степен отговарят на предварително зададените критерии. На първо, второ и трето място се нареждат съответно студентите Маги Янкова Николова, Стефани Стефанова Жулева и Александър Евгениев Галев. За показани добри резултати журито награди с почетна грамота още Кристина Йорданова Петкова, Ерик Найденов Василев, Ивета Огнянова Величкова, Дарин Мирославов Дунов, Йордан Йорданов Георгиев, Моника Иванова Делева, Мария Христова Колева и Ванеска Николаева Стоянова.

Екипът на катедрата пожелава на най-добре справилите се колеги още много успехи в следването, а на всички останали повече вдъхновение в последващи научни начинания и прояви!

Текст: докторант Васил Павлов
Снимки: докторант Георги Филипов