Автор: vpavlov

Тържествена церемония по връчването на дипломи и отбелязването на 80-годишния юбилей на проф. д-р Тилчо Иванов

На 30 септември 2022 г. в аула „Максима“, УНСС се проведе тържествена церемония по връчването на дипломите на успешно завършилите випускници през 2022 г. от...

Магистърски прием 2022/ 2023

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ осъществява своето обучение съобразно съвременните методи на преподаване, предоставящи едновременно висококачествени знания и практически умения, както и осигуряващи...

Изследване на тема “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии” бе представено пред представители на BESCO 

На 30.06.2022 г. в Малка конферентна зала на УНСС, след двумесечна работа по заданието “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии”, студентите...

Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 14 юни 2022 г. се проведе публичната защита на задочен докторант Албена Велинова за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност...

Организирано посещение в ДП „РАО“, Нови хан

Студенти от магистърската програма по “Икономика на отбранат и сигурността” със специализация “Ядрена сигурност“ бяха на посещение в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Нови хан. Домакин...

Кандидатстудентска кампания 2022

Екип от катедра „Национална и регионална сигурност“ осъществи посещение в ПГПЧЕ „Алеко Константив“ – гр. Правец и ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – гр....

Международна научна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“

На 30 март 2022 г. се проведе международна научна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“. Събитието бе организирано от...

Преподаватели от катедрата обучаваха служители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

В резултат на сключения през месец декември 2021 г. Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Изпълнителна агенция „Българска служба...