Студенти и докторанти от катедрата взеха участие в XII международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

На 23 април 2024 г. се проведе Дванадесетата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът цели да даде шанс на млади изследователи да представят и дискутират резултати от научноизследователската си работа по актуални за съвремието ни теми.

В конферецията взеха участие общо осем представители на катедра „Национална и регионална сигурност“, в това число докторантът Томело Бараеди от Ботсвана и седем студенти от втори и трети курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ – Боян Киров, Дони Донев, Ивана Челенкова, Йордан Бонев, Пламен Иванов, Натали Стефанова и Цвета Йорданова.

Тематичние области, които бяха застъпени от участниците, обхващаха значими въпроси като ядрената сигурност, миграционните потоци, предизвикателствата пред въоръжението на българската армия, информационната и киберсигурност, организираната престъпност и корупцията.

Конференцията бе закрита с връчването на сертификати и дигитално копие на сборника с доклади от проф. д-р Христина Николова, зам.-декан по научноизследователската дейност и организатор на събитието, доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и доц. д-р Светла Цанкова, зам.-декан по учебната работа.

Повече за конференцията ще откриете тук.

Снимки: УНСС

Текст: Васил Павлов