Преподаватели от УНСС организираха дискусия и пилотни обучения за експерти на тема борбата с незаконната търговия

В периода 27-29 май 2019 г. в УНСС се проведе Кръгла маса и обучение за експерти на тема борбата с контрабандата и фалшификацията на тютюневи изделия.

На официалната церемония за откриването ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев и проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и Регионална сигурност“ приветстваха гостите от всички институции, като им благодариха за оказаната до момента подкрепа.

Участие в дискусиите през първия ден взеха заместник-председателят на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред г-н Валентин Радев, председателят на Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата г-н Емил Димитров, заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, представители на Министерството на икономиката и Министерството на финансите, представители от НАП, Агенция „Митници“, ДАНС и ГДБОП.

Събитието се осъществи в рамките на проект „Идентификация на риска от контрабанда и фалшифициране (Анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“ с ръководител проф. Димитър Димитров. Втория ден на събитието бе посветен на провеждането на обучения за експерти от заинтересованите институции. До момента, в рамките на проекта са обучени над 1000 студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“, като има предложение темата да бъде включена и в редовните програми през следващите години.

Интересно е да се отбележи, че незаконната търговия представлява сериозна организирана престъпна дейност и в никакъв случай не е еднократен акт. За съжаление обаче в нашето законодателство това не се разглежда по този начин. Поради това, екипът на проф. Димитров е направил и подробен правен анализ, в който е идентифицирал 25 недостатъка на законодателството, като препоръки и предложения бяха представени на вниманието на институциите.