E-DNRS Department of National and Regional Security

Участие на катедрата в Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

В резултат на тригодишна работа на катедра „Национална и регионална сигурност“ (КНРС) към УНСС, съвместно с други институции, сред които Институтът по отбрана „Проф. Цветан...

Преподаватели от катедрата обучаваха служители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

В резултат на сключения през месец декември 2021 г. Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Изпълнителна агенция „Българска служба...

Януарски магистърски прием 2022

Уважаеми кандидат-студенти, Катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да Ви извести, че обявява януарски прием по две направления за ОКС „Магистър“, а именно „Управление...

„Представяне на книгата „Корпоративна сигурност“ (снимки + видео)“

През изминалите дни авторски колектив от катедрата с ръководител проф. д-р Димитър Димитров представи дългоочакваната книга „Корпоративна сигурност“. Макар и проведено в хибриден формат –...

Представяне на книгата „Корпоративна сигурност“ на авторски колектив от катедрата

На 9 ноември 2021 г. от 16.00 ч. катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС организира представяне на книгата „Корпоративна сигурност“.  Тя е разработена от авторски колектив...