E-DNRS Department of National and Regional Security

Проф. д-р Димитър Димитров

Проф. д-р Димитър Димитров връчи юбилеен плакет „100 години УНСС“ на доц. Валентин Радев и се срещна с представител на Европейския парламент

На 18 юни 2020 година проф. д-р Димитър Димитров, ректор на университета и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, се срещна с доц. д-р...

Участие на проф.д-р. Димитър Димитров в предаването „Неделя 150“- радио „Хоризонт“

На 17.05.2020г., само 4 дни преди 100-годишния юбилей на Университет за национално и световно стопанство, ректорът на университета и ръководител на катедра “Национална и регионална...

Студенти и докторанти- участници в конференция на тема: „Иновации и конкурентоспособност“

Студенти и докторанти от Катедра „Национална и регионална сигурност“, взеха участие в Дигитална студентска научна конференция на тема: „Иновации и конкурентоспособност“. Конференцията е организирана от Студентски...

Научни ръководители на дипломни работи – разпределение за магистри

На вниманието на студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“ към катедра „Национална и регионална сигурност“, на които им предстоят защити на магистърски тези. Разпределението на...