E-DNRS Department of National and Regional Security

Наш възпитаник и експерт от Министерство на отбраната изнесе лекция пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

В последната седмица от семестъра лекция пред студентите от III курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ изнесе д-р Дарина Симеонова – главен експерт...

Нов доктор в катедрата

На 12.05.2021 г. в зала “Научни съвети” на УНСС успешно защити своя дисертационен труд докторант Здравка Стоянова.  Докторантката представи пред комисията своята дисертация на тема...

Гост-лектор от практиката и наш възпитаник изнесе лекция и представи възможности за работа пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

На 11 май се проведе среща на студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ с г-н Димитър Тошев – team leader в екипа за риск операции на Paysafe Bulgaria EOOD. ...

Нов научноизследователски проект за създаване на учебна лаборатория по киберсигурност стартира в катедрата

В периода 2021-2022 г. екип от катедра „Национална и регионална сигурност“ ще разработва проект на тема „Изисквания и концептуален модел за създаване на лаборатория за...

Д-р Дарина Симеонова, възпитаник на катедрата, за избора на специалност и как обучението по “Икономика на отбраната и сигурността” допринася за нейната успешна кариера

В следващите редове имаме удоволствието да ви запознаем с един от многото успешно реализирали се възпитаници на нашата катедра. Какво ни разказа д-р Дарина Симеонова...