E-DNRS Department of National and Regional Security

Публична лекция на тема „Киберсигурност: съвременни тенденции, превенция и устойчивост на управлението“

На 27.10.2020 г. в онлайн формат се проведе публична лекция на тема „Киберсигурност: съвременни тенденции, превенция и устойчивост на управлението“ пред студентите от специалност „Управление...

Дискусия на тема „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“

На 22.10.2020г. се проведе онлайн дискусия на тема „“Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“, която бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“...

Защита на дипломни работи

Промяна в организацията на защитите на дипломни работи – втора сесия – 27 октомври 2020 година

Във връзка с промените в развитието на епидемичната обстановка и Заповед 2468/20.10.2020 г. на Ректора на УНСС се променя и организацията на защитите на магистърски...

Тържествено отбелязване на 30 години от създаването на катедрата и връчване на дипломи

Уважаеми колеги и приятели на 27 април тази година, се навършиха 30 години от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност“ и специалност „Икономика на...

Информация за магистърски програми

Магистърски прием 2020 – информация за магистърски програми

Катедра „Национална и регионална сигурност“ традиционно обучава студенти в магистърски програми от професионално направление „Икономика“, които са разработени за нуждите както на публичния, така и...

Магистърски прием 2020 – 2021

На вниманието на кандидат – магистрите, имащи интерес към магистърските програми на КНРС. През август месец предстои подаване на документи за магистърски програми в УНСС....