Тематични семинари на теми: „СЪСТОЯНИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ“ И „ПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ПРИ КРИЗИ ЧРЕЗ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ“

На 28 март 2024 г. ще се проведат тематични семинари на теми „Състояние на способностите за обезпечаване на киберсигурността за нуждите на държавното управление“ и „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“. Семинарите, организирани от екипа на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС, са в изпълнение на дейностите по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО).

  • Семинарът „Състояние на способностите за обезпечаване на киберсигурността за нуждите на държавното управление“ ще се проведе от 10:00 ч. в Малка конферентна зала на УНСС и ще е в хибриден вариант. В събитието може да се включите и чрез следната връзка: https://teams.microsoft.com/ .

  • Семинарът „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“ ще се проведе от 13:00 ч. в Малка конферентна зала на УНСС и ще е в хибриден вариант. В събитието може да се включите и чрез следната връзка: https://teams.microsoft.com/.