Кандидатствай „Икономика на отбраната и сигурността“ в УНСС

Започна новата кандидатстудентска кампания на УНСС за учебната 2021/2022г. От тази година кандидат-студентите ще имат възможността да избират своята специалност още в първи курс при кандидатстване.

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ от години е сред най-желаните специалности, избирани от студентите след 2-ри курс. От тази година студентите ще имат възможността да направят своя избор на желана специалност, още в началото на своето следване.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ „ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА“:

Обучението по „Икономика на отбраната и сигурността“ се реализира от катедра „Национална и регионална сигурност“ и е с 30-годишна история и традиции. Редица студенти са завършили както бакалавърски, така и магистърски програми в катедрата и вече се реализират успешно в сектора за сигурност.

Традиционно катедрата включва своите студенти в научни коференции и проекти. Ангажира обучаващите се като редовно ги среща с хора от практиката, както с представители на различни институции от сектора за сигурност, така и с представители от бизнеса. Дизайнът на обучението е базиран както на научни знания, така и на развитието на практически и професионални умения, нужни на младите хора. Студентите разработват различни казуси, курсови работи, участват в работа по групи и имат възможност за индивидуални консултации по всички дисциплини.

Освен задължителните студентски имейли и профили, студентите получават и катедрени такива, с които се свързват директно, както с екипа на катедрата, така и със своите колеги. От години катедра „Национална и регионална сигурност“ използва онлайн платформи за обучение като Google Classroom, с които разнообразява и обучението на студентите и уляснява техните допълнителни и извънкласните дейности.

Задължителния преддипломен стаж за студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се организира изцяло от катедрата, като студентите имат възможността да стажуват в Министерство на отбраната, още преди да са получили своите дипломи за висше образование.

Ежегодно катедрата организира състезания по стрелба за студентите в лицензирани клубове по стрелба, където студентите се запознават със спецификите на различни оръжия, развиват нови и нестандартни умения като учат чрез преживяване.

Екипът от преподаватели е с разнообразна експертиза в областта на икономика на отбраната, управление на сигурността, корпоративна сигурност, управление на извънредните ситуации, управление на ресурсите за отбрана, управление на проекти, мениждмънт, управление на риска, мобилизационно планиране, инвестиции и иновации, информационна сигурност, киберсигурност и др.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ?

Кандидатстването става с приемен изпит или с резултати от ДЗИ, като всички подробности са описани на платформата за кандидат-студенти на УНСС тук. УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: от 14 юни до 29 юни 2021 г.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. Повече информация за графика и всички важни срокове, ще намерите тук.

Документи могат да се подават както на място, така и онлайн. Повече подробности за конкретните локации и необходимите документи ще откриете тук.

За всякакви въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към административния секретар на катедрата, Адела Бозмарова на имейл: abozmarova@e-dnrs.org и телефон: 0883 479 139.

Очакваме Ви!

УСПЕХ!