Магистърски програми

Икономика на отбраната и сигурността |
3 семестъра
специализация „Ядрена сигурност”

Катедра „Национална и регионална сигурност“ е водеща катедра за програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“. Програмата е резултат на споразумение за...

Често задавани въпроси

Уважаеми колеги, в този раздел ви предлагаме подбор от често срещани въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от...

Как да кандидатствам

Кандидатстването за обучение в степен „Магистър“ става по общия ред в УНСС. Подават се кандидат-студентски документи по образец, закупуват се от книжарницата на УНСС. В...

Икономика на отбраната и сигурността |
2 семестъра

„Икономика на отбраната и сигурността“, редовно обучение, 2 семестъра, държавна поръчка – могат да кандидатстват завършили студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“от всички специалности на направление...

Икономика на отбраната и сигурността |
2 семестъра
специализация „Корпоративна сигурност”

В магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма  МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ...