Категория: Информация за катедрата

Проф. д-р Димитър Димитров в медиите

По повод предстоящата среща на върха на НАТО във Варшава, Полша, ръководителят на катедра „Национална и регионална сигурност“ и Декан на Факултет „Икономика на инфраструктурата“...

Международна ядрена конференция „Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“

Катедра „Национална и регионална сигурост“ на УНСС взе участие в Традиционната международна ядрена конференция „ Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“...

Докторанти от катедрата посетиха Европейския парламент в Страсбург

На 20-21 май докторантите Горан Ангелов и Алекс Петков  участваха в Европейската младежка конференция “European Youth Event” в гр. Страсбург, Франция. Събитието е организирано от...

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНСС И БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ”

На 27.11. ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Калин Антонов, председател на УС на Българска асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС), подписаха рамково споразумение. То...

НОВ ПРОФЕСОР В КАТЕДРАТА

На 23 октомври диплома за „Професор на УНСС” получи д-р Димитър Панайотов Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”. Тя му бе връчена в...

Важно за кандидатите за магистърски програми

Уважаеми колеги, За учебната 2012- 2013 г.  катедра „Национална и регионална сигурност“ обявява прием по следните магистърски програми: „Икономика на отбраната и сигурността“ – 2...

Проект по 7 рамкова програма с участието на катедра „Национална и регионална сигурност“

От 1 април стартира нов европейски проект по 7 рамкова програма с участието на катедрата в разпространяването на знания и изследователски резултати.  Проектът е с...