СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛИ

На 17.05. (четвъртък) бе проведена информационна среща със студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, 3 и 4 курс, на която бяха представени възможности за професионална реализация в бизнеса за сигурност и охрана. Инициативата е част от политиката на катедра „Национална и регионална сигурност” да подпомага своите студенти в търсене и намиране на работа.

По покана на доц. д-р Димитър  Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, презентация направи зам.-управителят на една от големите компании за сигурност в България „Кремък” ЕООД – г-н Тихомир Георгиев.

Той представи на кратко мисията и постиженията на фирмата, както и възможностите за реализация на студенти, имащи интерес за работа в сектора. След дискусия г-н Георгиев заяви своята готовност и желание за бъдещо сътрудничество с катедра „Национална и регионална сигурност“.

За по-подробна информация и контакти с фирмата: http://www.kremak.com/

Текст: Мариета Кабинетова, IV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“