Author: kpoudin

Студентска конференция на тема „Предизвикателства пред политиките за сигурност на държавите през XXI век”

На 25 ноември се проведе втората студентска конференция „Предизвикателства пред политиките за сигурност на държавите през XXI век“. В нея взеха участие четвъртокурсниците от специалност „Икономика на...

Студенти от специалност „ИОС” на УНСС взеха участие в кръгла маса, организирана от Народното събрание

На 15 март 2019 г. група четвъртокурсници и третокусрсници от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в кръгла маса на тема „Бъдещето на НАТО:...

Лекция на тема „Рекрутиране на персонал в „Съдърланд Глобъл Сървисиз” ЕООД”

На 09.05.2017 г. лекция посветена на привличането и набирането на персонал изнесе Катерина Куртева,  мениджър „Връзка с образователни институции“ в „Съдърланд Глобъл Сървисиз” ЕООД. Присъстваха...

Дипломиране на магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „корпоративна сигурност”, 2 семестъра, прием януари 2016 г.

Във връзка с дипломирането си през м. март 2017 г. студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, 2 сем., прием...