Конкурс за докторантура за учебната 2023/ 2024 г.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ кани всички, проявяващи интерес към научно професионално развитие да станат част от докторската програма по „Икономика и управление (Отбрана и сигурност)“.

Нужните документи за участие в конкурсите се депозират в срок до 15 декември 2023 г. включително, в сектор „Докторантури”, кабинет 2039, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 01 до 15 март 2024 г.

Повече информация относно срокове, условия, такси и изпити ще откриете тук.

Екипът ни желае успех на всички кандидат-докторанти!