Първа среща на състава на катедрата с първокурсниците от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

По случай откриването на новата академична 2023/ 2024 година, съставът на катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещна със своите студенти, избрали да изучават специалност „Икономика на отбраната и сигурността“.

На събитието присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и ръководител на катедрата, Красимир Пингелов, изпълнителен директор на „Електрон прогрес“ ЕАД, инж. Огнян Огнянов, експерт по киберсигурност, преподаватели и докторанти. Всички те се обърнаха към първокурсниците с благодарност за гласуваното доверие и с призив да бъдат мотивирани и любознателни през целия период на своето обучение.

За поредна година специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ е една от най-желаните сред новоприетите студенти, което е индикатор за качеството на образователния процес.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава на всички свои студенти ползотворна, успешна и здрава нова академична година!