Допълнителен прием в ОКС „Магистър“

От 14 септември 2023 г. започна подаване на документи за допълнителен прием в ОКС „Магистър“ за учебната 2023/ 2024 година. Напомняме, че катедра „Национална и регионална сигурност“ предлага професионално обучение, съчетаващо практическа и теоретична подготовка на студенти в пет направления:

– Икономика на отбраната и сигурността – 2 сем.;
– Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна
сигурност“ – 2 сем.;
– Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“
с преподаване на английски език – 3 сем.;
– Икономика на вътрешния ред – 2 сем.;
– Управление на киберсигурността – 2 сем.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит.

Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „Mагистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.