Магистърски прием 2023/ 2024

В обучението в магистърските си програми, катедра „Национална и регионална сигурност“ залага на съвременни методи на преподаване, предоставящи на студентите висококачествени теоретични знания и практически умения. За постигането на тази цел, екипът на катедрата осигурява редица възможности за участие в семинари, конференции и други научни прояви, както и активно включване на гост-лектори от практиката, които да запознават обучаващите се с актуалните за сферата на отбраната и сигурността теми.

Катедрата предлага обучение в следните направления:

– Икономика на отбраната и сигурността – 2 сем.;
– Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна
сигурност“ – 2 сем.;
– Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“
с преподаване на английски език – 3 сем.;
– Икономика на вътрешния ред – 2 сем.;
– Управление на киберсигурността – 2 сем.

Повече за магистърските програми може да откриете тук.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване е до 01.09.2023 г. на място и до 03.09.2023 г. онлайн. По-изчерпателна информация относно условията, сроковете, балообразуването и графикът за кандидатстване може да намерите тук.