Посещение на студенти в Националния военноисторически музей

Студенти на катедра „Национална и регионална сигурност“ посетиха Националния военноисторически музей в София. Визитата бе организирана като част от обучението по дисциплината „Маркетинг и търговия с военна и специална продукция“, преподавана в бакалавърска специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, чийто титуляр е доц. д-р Светослав Спасов.

Катедрата изказва специални благодарности на директора на музея доц. д-р Соня Пенкова и на екскурзовода Никола Лука!