Семинар по национална научна програма „Сигурност и отбрана“

На 9-и май 2023г. в зала „Факултетна“ на УНСС се проведе първият тематичен семенар по работен пакет 2.2 – Стандарти и иновации на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Събитието бе излъчено и на живо по интернет, позволявайки на онлайн участниците не само да наблюдават, но също и да взимат активно участие в семинара.

Програмата, по която бе проведено събитието, е одобрена с решение на Министерски съвет от 21 октомври 2021, като УНСС изпълнява функцията на партньор по нея, съвместно с Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Академията на Министерството на вътрешните работи, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националния военен университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС взе ключова роля в провеждането на семинара, не само като част от университетът-домакин на събитието, но и с участието на своите членове. Ръководител на работният пакет е ректорът на УНСС и ръководител на катедрата, проф. д-р Димитър Димитров, а представляващият го в събитието доц. д-р Нончо Димитров, зам. декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедрата, приветства присъстващите на семинара.

Доц. д-р Георги Павлов от КНРС на УНСС докладва по задачи 2.2.2 и 2.2.3 от работната програма.

От своя страна, останалите партньори по програмата също взеха активно участие в него. Проф. д-р Цонка Байчева от БАН докладва за резултатите по задача 2.2.1. Доц. д-р Николай Митев от УниБИТ представи своят напредък по задачи 2.2.4 и 2.2.6 от проекта, а главен експерт Лилия Симеонова от Академията на МВР запозна присъстващите с разработките по задача 2.2.5.

Освен участниците по програмата, в събитието бяха включени и гости от заинтересованите страни, както и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС. Всички те имаха възможността да задават въпроси на представящите. Представените в семинара резултати имат потенциала да са изключително полезни за бизнеса и връзката между него и научните звена на участващите организации.

Пълна информация за събитието, включително детайли по тематиките на задачите по програмата може да намерите тук.

Снимки: УНСС