Катедра „Национална и регионална сигурност“ – правилният избор за Вашето професионално развитие

„Катедра „Национална и регионална сигурност“ провежда обучение в бакалавърска специалност „Икономика на отбраната и сигурността” като работи в тясно сътрудничество с МВР, ДАНС, Министерство на отбраната, предприятия от отбранителната промишленост на страната и др. Преподавателският екип в катедрата насърчава креативността, творческото мислене и лидерските качества на своите студенти, подготвяйки ги да взимат стратегически решения в условията на динамична и бързо променяща се среда за сигурност. Обучението включва както лекционни курсове на преподавателите от катедрата, така и на гост-лектори от практиката, които запознават аудиторията със съвременните предизвикателства пред отбраната и сигурността, в т. ч. информационна и киберсигурност, корпоративна сигурност, защита на критична инфраструктура. Катедрата осигурява и стажантски програми, които допринасят за професионалната реализация на студентите.”

С тези думи ректорът на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров описва обучителния процес в катедрата.

Ако и Вие искате да станете част от нас, запишете бакалавърска специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. Повече информация за условията за кандидатстване ще откриете тук.