Покана за участие в Студентски научен форум „Съвременни аспекти в сигурността и отбраната“

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да покани всички свои студенти за участие в Студентски научен форум на тема „Съвременни аспекти в сигурността и отбраната“, който ще се проведе на 27 април 2023 г. от 10:00 часа в Голяма конферентна зала, УНСС.

За целта следва да бъде изпратена заявка за участие и резюме на доклад до 10 март 2023 г. В срок до 31 март 2023 г. се приема пълният текст на изследването, който трябва да бъде съобразен с установените указания за участие. Научното жури обявява избраните за представяне на форума доклади до 15 април 2023 г.

Очакваме Ви!