Предстояща конференция/ Upcoming conference (IC-CSMCS)-2023

Скъпи колеги и приятели,

Бихме искали да Ви поканим да допринесете и да участвате в Международна конференция – Управление на киберсигурността и киберобщество (IC-CSMCS)-2023, която ще се проведе в София, България на 20-21 април 2023 г. IC-CSMCS е първата конференция от бъдещата серия. IC-CSMCS 2023 е форум за представяне на резултати и нови предизвикателства в областта на киберсигурността. Той обединява експерти от индустрията, публичния сектор и академичните среди с опит в инженерството, управлението, дизайна и изследванията.

Организатор на конференцията е катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС, а съорганизатори са Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, Центърът за изследване на институционалната промяна и Международен журнал за информационни технологии и сигурност.

За повече информация посетете официалния уебсайт на конференцията.

Dear colleagues and friends,

We would like to invite you to contribute to and participate in International Conference – Cyber Security Management and Cyber Society(IC-CSMCS) -2023, which will be held in Sofia, Bulgaria during April 20-21st, 2023. IC-CSMCS is the first conference of the future series. IC-CSMCS 2023 is a forum for presenting excellent results and new challenges facing the field of Cyber Security. It brings together experts from industry, governments, and academia, experienced in engineering, management, design, and research.

The organizer of the conference is Department „National and Regional Security“, University of National and World Economy, and co-organizers – Center for Strategic Studies in Defense and Security, Center for Research on Institutional Change, and International Journal on Information Technologies and Security.

For more information visit the official website of the conference.