Публична лекция пред студенти на катедрата

На 20 февруари 2023 г. в открита лекция със студентете от IV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, изнесоха презентации гости от Сдружение “Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“ (СБОИ) и фирма ОПТИКС АД, член на сдружението.

Сред гост-лекторите бяха д-р Желязко Вълчев, секретар на СБОИ, г-н Желязко Гагов, маркетинг мениджър на фирма ОПТИКС АД и г-жа Светлана Парушева, отдел човешки ресурси в ОПТИКС АД.

Д-р Вълчев изнесе презентация за мисията, визията и целите на сдружението. Той представи и фирмите, които членуват в СБОИ, както и тяхната дейност. Сподели също и възможности за стажове и практики в сектора на отбраната и сигурността.

Г-н Гагов направи кратко представяне на фирма ОПТИКС АД, която се занимава с разработка, производство и доставка на специализирана продукция в България и чужбина. В увлекателен стил описа предизвикателствата, изискванията и уменията, свързани с дизайна, разработката и търговията в областта на производството на изделия, свързани с отбраната и сигурността.

Г-жа Парушева разказа за процеса на привличане на кадри. Също така представи структурата на фирмата, отделните звена и офиси, различните професионални направления, които се изискват за служителите във фирмата. Тя показа и възможностите за платени стажове и практики, които след това могат да преминат в постоянна заетост като наблегна, че активностите са съобразени с учебния график в университета.

По време на лекцията, гостите и студентите проведоха задълбочена дискусия, с възможност за въпроси и отговори от двете страни.

В заключение гостите изказаха благодарности към проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и ректор на УНСС за предоставената възможност за директен контакт със студентите от специалността.

СБОИ е юридическо лице с нестопанска цел. Основано е през 2004 г. от дванадесет водещи в отрасъла предприятия и има за цел да служи като форум за обмяна на идеи между държавните органи и отбранителната индустрия за решаване на проблеми на отрасъла и за неговото устойчиво развитие. [1]

ОПТИКС АД е първата фирма в България и една от първите организации в Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление, включваща следните международни стандарти: ISO 9001:2015 – Управление на качеството, ISO/IEC 27001:2017 – Информационна сигурност, ISO 14001:2015 – Опазване на околната среда,AQAP 2110 – Военен стандарт на NATO, ISO 45001:2018 – Здравословни и безопасни условия на труд. ОПТИКС АД е една от първите компании в България със сертификация в съответствие с натовския стандарт AQAP 2110. Фирмата има присвоен NCAGE код 001BU на производител/търговец в кодификационната система на НАТО. Към настоящия момент в компанията работят повече от 600 работници – специалисти с висше и със средно-техническо образование, които имат богат опит в проектирането и производството на високотехнологичната и прецизна продукция на ОПТИКС. [2]

Текст: гл. ас. д-р Недко Тагарев

Снимков материал: Светлана Парушева